GO BEYOND THE BOUNDARIES

O nas

Image

Grupa DSBJ specjalizuje się w finansowaniu działalności eksportowo-importowej (trade finance), transakcjach kapitałowych oraz doradztwie strategicznym (corporate finance), a także finansowaniu z funduszy unijnych.Szczególnym obszarem specjalizacji Grupy są usługi w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki (market entry).

"Borders? I have never seen one.

But I have heard they exist in the minds of some people."

Thor Heyerdahl

Oferta

TRADE FINANCE

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania działalności eksportowej i importowej przedsiębiorstw w obszarze EMEA (Europe, Middle East, Africa). Zajmujemy się zabezpieczeniem transakcji handlowych (gwarancje, ubezpieczenia, transakcje typu forward), kredytowaniem eksportu i importu, optymalizujemy transakcje wymiany walut (ponad 130 par walutowych), pozyskujemy kredyty inwestycyjne celem zakupu zagranicznych aktywów. Doradzamy także w strukturyzacji oraz tworzeniu bardziej skomplikowanych struktur transakcyjnych.

CORPORATE FINANCE

Pod pojęciem corporate finance rozumiemy zespół usług dedykowanych zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa, co ma podstawowe znaczenie dla jego Właściciela. Mając kilkanaście lat doświadczeń w tym obszarze uważamy, że żadna transakcja nie jest trudna i w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa efektywnie doradzimy Zarządowi lub Właścicielom.

 • zakup i sprzedaż przedsiębiorstw
 • wykupy menadżerskie
 • wycena przedsiębiorstw i ich składników
 • wsparcie merytoryczne po przeprowadzeniu transakcji
 • pozyskiwanie środków na rozwój
 • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju
 • przygotowaniu i przeprowadzeniu debiutu na GPW i NewConnect
 • przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu due diligence

RYNKI ZAGRANICZNE

Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ realizuje autorski program AFRICA - BEYOND THE BORDERS oraz CEE CLUSTER.

Image

FINANSOWANIE DŁUŻNE

Z naszego doświadczenia wynika, że pozyskanie finansowania dłużnego nie jest wcale łatwym procesem a w zmieniających się warunkach często utrudnia prowadzenie bieżącej działalności i planowanie strategii rozwoju. Kredyt, leasing czy wreszcie emisja obligacji, wszystko to są narzędzia, które odpowiednio skonfigurowane mogą być skuteczną metodą w rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększeniu jego wartości. Wiemy, że dobrze zidentyfikowane potrzeby Przedsiębiorcy, właściwa ocena możliwości pozyskania finansowania oraz odpowiednio przygotowana dokumentacja są czynnikami warunkującymi skuteczne pozyskanie finansowania dłużnego.


 • ocena możliwości oraz optymalizacja strategii pozyskania finansowania dłużnego
 • identyfikacja i selekcja instytucji finansowych
 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, wniosek kredytowy, leasingowy, memorandum, prospekt emisyjny
 • prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi
 • doradztwo po realizacji transakcji

FINANSOWANIE UDZIAŁOWE

Pozyskanie inwestora zwykle wiąże się z niełatwą decyzją a może być także najważniejszym wyzwaniem podjętym przez Właściciela lub Zarząd. Wspomagamy i wspieramy te decyzje, zarówno właściwymi analizami skutków realizacji transakcji, jak i identyfikacji opcjonalnych rozwiązań. Rozumiemy, że decyzje o dopuszczeniu wspólnika czy wejściu na giełdę są decyzjami strategicznymi. Klienci mają możliwość skorzystania z naszego bogatego doświadczenia w tym zakresie oraz wsparcia na każdym etapie prowadzonego procesu.

 • ocena możliwości i optymalizacja strategii pozyskania finansowania udziałowego
 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, memorandum, dokument informacyjny, prospekt emisyjny
 • identyfikacja i prowadzenie procesu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego (branżowego)
 • doradztwo i obsługa procesu emisji akcji celem debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect
 • doradztwo po realizacji transakcji

DOTACJE UNIJNE I ULGI

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie dotacji unijnych to nadal najbardziej atrakcyjna forma wsparcia obecna na rynku. Jest to szansa na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, w przeciwieństwie do kredytów czy pożyczek.DSBJ świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków publicznych na rzecz podmiotów sektora prywatnego. Spółka koncentruje swoją działalność na podmiotach innowacyjnych, inwestujących w swój rozwój i świadomych wartości dodanej jakie niesie ze sobą aktywność w sferze B R.

DSBJ FRANCHISE

Dział DSBJ Franchise zajmuje się szczególnym rodzajem działalności doradczej. Jak wiadomo franchising (franczyza) polega na prowadzeniu niezależnej działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę (partnera) w oparciu o sprawdzone metody prowadzenia biznesu wypracowane przez franczyzodawcę (organizatora). Zwykle taka formuła sprawdza się w tzw. systemie sieciowym, czyli formie organizacyjnej z wydzieloną centralą oraz zazwyczaj terenowymi jednostkami zależnymi organizacyjnie (które nie są zależne pod względem własności).Zespół DSBJ posiada niezwykle bogate i unikalne doświadczenie w obszarze tworzenia oraz rozwoju franczyzy, systemów biznesowych opartych o taką formułę oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

AUTORSKI PROGRAM DSBJ"AFRICA – GO BEYOND THE BOUNDARIES"

 • przygotowanie koncepcji systemu wraz z modelowaniem finansowym,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji systemu, w tym księgi operacyjnej, księgi standardów, dokumentacji prawnej,
 • monitoring wdrożenia systemu,
 • przygotowanie koncepcji finansowania rozwoju,
 • aranżacja finansowania,
 • dla systemów istniejących przeprowadzenie diagnozy stanu, opracowanie zmian oraz monitoring ich wdrożenia.

CEE CLUSTER

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz lokalnych relacjach, począwszy od 2015 roku, DSBJ uruchomiło autorski program wsparcia Klientów w procesach wejścia na rynki zagraniczne wybranych krajów Afryki Wschodniej i Centralnej.


W ramach programu DSBJ realizuje usługę typu "market entry" uzupełnioną o komponent finansowy. Spółka posiada wypracowaną sieć partnerów lokalnych, którzy umożliwiają realizację nawet najbardziej skomplikowanych i interdyscyplinarnych projektów.

Pakietowa usługa wspierająca europejskich przedsiębiorców w rozwoju działalności w rejonie Afryki Wschodniej i Centralnej. Usługa polega na wsparciu przy założeniu spółki lokalnej lub uruchomieniu przedstawicielstwa, świadczeniu usługi wirtualnego lub fizycznego biura w stolicy Republiki Ugandy – Kampali, wsparciu rekrutacyjnym na wszystkich szczeblach, analizach rynku oraz kojarzeniu partnerów biznesowych.

DSBJ AFRICA
IconIcon

Nasz zespół

Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie zorganizowanym przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania biznesplanów i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.


Ma bogate doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i jego finansowaniem, brał bezpośredni udział w ponad 500 projektach w różnych

Prezes zarządu

Jerzy Z. Bednarek

Icon

branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd Miasta Rybnik, Lindleya OZE), przemyśle motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm karoserie Diele, Masterform, INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl), usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison Grupa Finanse, Morison International), przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów FMCG, w czym specjalizuje się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel).


Współzałożyciel Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek produkcyjnych i technologicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku. Mówi biegle po angielsku oraz dobrze po niemiecku i rosyjsku.

Agnieszka Stiasna

CAO

Icon

Cyrus Geoffrey Rod

Partner DSBJ Africa Ltd.

Icon

Witold Paukszto

Head of Debt Department

Icon

Katarzyna Staniszewska

Head of Financial Department

Icon

Kontakt

Grupa DSBJ

ul. Grzybowska 60

WeWork Browary Warszawskie

Warszawa

Icon
Icon
Image

DSBJ BIZ sp. z o.o.

KRS 0000580419

NIP 9522140041

REGON 362736568