Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez nich usług znajdujących się pod adresem www.dsbjgroup.com (zwanych dalej „Serwisem”).


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest DSBJ BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żegańska 38G/5, 04-736 Warszawa) KRS 0000580419, NIP 9522140041, REGON 362736568, (zwana dalej: Administratorem”).


DANE KONTAKTOWE


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dsbj@dsbjgroup.com lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików “cookies”.


Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.


Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez www.dsbjgroup.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług za pomocą Serwisu oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.


W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

DSBJ BIZ sp. z o.o.

KRS 0000580419

NIP 9522140041

REGON 362736568